نگاهی به برخی تعاملات سینما و تئاتر

از نقطه نظر تاریخی اگر بخواهیم به قدمت این دو هنر بپردازیم، بی شک، تئاتر هنري بسيار قديمي تر است و از زمان قرون وسطا وجود داشته است، ولي سينما در حقيقت سال ها بعد پديد آمد و در ابتداي کار به علت هجوم سيل عظيمي از مردم به سوي اين هنر که برايشان جذاب بود باعث گشت کار تئاتر کسادگردد و مخالفاني براي سينما قدبرافراشتند و آن را ضدخلاق و ترويج دهنده فساد دانستند و در حقيقت نوعي جنگ ميان نهاد قديمي و جديد پديد آمد و بالاخره سينما پيروز شد با وجود سنگ اندازی هاي زياد و ماندگار شد.

سینما و تئاتر، دو صحنه آموزش

من سینما و تئاتر را دو صحنه آموزش می‌دانم که نه تنها برای جوان‌ها، بلکه برای همه گروه‌های سنی درس‌های آموزنده دارد. برای هنرمندان این حرفه و به عقیده من علم بزرگ، بسیار ارزش قایل هستم. کاش با حمایت دولت و همت مسوولان فیلم‌های آموزنده‌ای ساخته شود که سلامت جامعه را در همه ابعاد ارتقا دهد…